A Négy Nemes Igazság                      Mi hát a Négy Nemes Igazság?

A Szenvedés Nemes Igazsága,

a Szenvedés Okának Nemes Igazsága,

a Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága,

a Szenvedés Megszüntetéséhez Vezető Út Nemes Igazsága.

Mi hát a Szenvedés Nemes Igazsága, ó, koldusok? A születés szenvedés, a vénülés szenvedés, a halál szenvedés, a gond szenvedés, a panasz szenvedés, a fájdalom szenvedés, a szomorúság szenvedés, a csüggedés szenvedés, a vágyottat el nem érni szenvedés. Röviden szólva: szenvedés ragaszkodni a lét öt halmazához.
 

Mi hát a születés, ó koldusok? Bármiféle élőlény fogantatása, keletkezése, kialakulása, sarjadzása, részeinek kifejlődése; érzékelésének kiépülése jelenti a születést, ó koldusok.
 

Mi hát a vénülés, ó koldusok? Bármiféle élőlény öregedése, elaggása, foghullása, megőszülése, ráncosodása, elgyengülése, érzékeinek leépülése jelenti a vénülést, ó koldusok.
 

Mi hát a halál, ó koldusok? Bármiféle élőlény elmúlása, elhullása, szétbomlása, eltűnése, halála, pusztulása, idejének letelte, részeinek szétesése, tetemének nyugalomba helyezése jelenti a halált, ó koldusok.
 

Mi hát a gond, ó koldusok? A bármiféle veszteség, bármiféle sorscsapás miatti belső gond és aggodalom jelenti a gondot, ó koldusok.
 

Mi hát a panasz, ó koldusok? A bármiféle veszteség, bármiféle sorscsapás miatti panasz, panaszkodás, jajszó, jajgatás és siránkozás jelenti a panaszt, ó koldusok.
 

Mi hát a fájdalom, ó koldusok? A testi fájdalom, a kellemetlen testi érzet, a testi érzékelésből adódó fájdalom és kellemetlen érzet jelenti a fájdalmat, ó koldusok.
 

Mi hát a szomorúság, ó koldusok? A lelki fájdalom, a kellemetlen lelki érzet, a gondolkodásból adódó fájdalom és kellemetlen érzet jelenti a szomorúságot, ó koldusok.
 

Mi hát a csüggedés, ó koldusok? A bármiféle veszteség, bármiféle sorscsapás miatti letörtség, kétség, kétségbeesés jelenti a csüggedést, ó koldusok.
 

Mit jelent az, hogy a vágyottat el nem érni szenvedés, ó koldusok? A születésnek alávetett lényekben felkél a vágy: bárcsak ne kellene megszületnünk, bárcsak ne várna ránk a születés! Ám ez a vágy nem teljesülhet, s a vágyottat el nem érni szenvedés, ó koldusok. A vénülésnek… betegségnek… halálnak… gondnak… panasznak… fájdalomnak… szomorúságnak… csüggedésnek alávetett lényekben felkél a vágy: bárcsak ne kellene megvénülnünk, megbetegednünk, meghalnunk, gondot, panaszt, fájdalmat elszenvednünk, szomorkodnunk, elcsüggednünk, bárcsak ne várna ránk a vénülés, betegség, halál, gond, panasz, fájdalom, szomorúság és csüggedés! Ám ez a vágy nem teljesülhet, s a vágyottat el nem érni szenvedés, ó koldusok.
 

Mit jelent az, hogy szenvedés ragaszkodni a lét öt halmazához, ó koldusok? A ragaszkodásnak öt halmaza van: az alakzatok halmaza az érzetek halmaza, az ismeretek halmaza, a késztetések halmaza és a tudomások halmaza. Ezekhez ragaszkodni szenvedés, ó koldusok. Így hangzik a Szenvedés Nemes Igazsága, ó koldusok.
 

Mi hát a Szenvedés Okának Nemes Igazsága, ó koldusok? A szenvedés oka a létszomj, ami élvezkedve és vágyakozva emitt és amott örömét leli, a gyönyör szomjazása, a létesülés szomjazása, az elmúlás szomjazása. Így hangzik a Szenvedés Okának Nemes Igazsága, ó koldusok.
 

Mi hát a Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága, ó koldusok? A szenvedés megszűnéséhez a létszomjnak a teljes vágytalansággal való kioltása, feladása, eltávolítása, távoltartása és kiküszöbölése vezet, ó koldusok. Így hangzik a Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága, ó koldusok.
 

Mi hát a Szenvedés Megszüntetéséhez Vezető Út Nemes Igazsága, ó koldusok? Ez a Nyolcrétű Nemes Ösvény, vagyis a megfelelő belátás, a megfelelő elhatározás, a megfelelő beszéd, a megfelelő magatartás, a megfelelő életmód, a megfelelő törekvés, a megfelelő jelenlét és a megfelelő elmélyedés.