A Szív Szutra                 1. Invokáció

Hódolat a Tökéletes Bölcsességnek, a Szeretetreméltónak, a Szentnek!

2. Előszó

A tiszteletreméltó úr Avalokita és Bodhisattva a mélységes Bölcsesség mélyén idző
tt az értelem túloldalán. Fentről, a magasból letekintett és nem mást, mint öt alkotórészt * pillantott meg, és látta, hogy azok sajátosságuknál fogva üresek.

3. Az üresség kifejtése. Első fázis

Itt, ó Sáriputra, a forma üresség és az üresség forma: az üresség nem különbözik a formától és a forma nem különbözik az ürességtől; ami forma, az üresség (is), ami mindig is üresség, az forma (is). Ugyanez vonatkozik az érzékelésre, az észlelésre, az impulzusokra és a tudatosságra.

4. Az üresség kifejtése. Második fázis

Itt, ó Sáriputra, valamennyi dharma üresség jellegû; nem keletkeznek vagy szûnnek meg, nem szennyezettek és nem makulátlanok, nem hiányosak vagy teljesek.

5. Az üresség kifejtése. Harmadik fázis

Ezért, ó Sáriputra, az ürességben nincs sem forma, sem érzet, sem észlelés, sem impulzus, sem tudatosság; nincs szem, fül, orr, nyelv, test, tudat; nincsenek formák, zajok, szagok, ízlelések, tapinthatóak vagy tudattárgyak; nincs látószerv-őselem és így tovább, amíg eljutunk oda: ahol nincs romlás és halál, nem létezik a romlás és halál eltörlése, ahol nincs szenvedés, nincs létesülés, nincs megállás, nincs út, ahol nincs megismerés, nincs eljutás és nincs odajutás.

6. A tényleges megtestesülés és az üresség tapasztalati alapeszméje

Ezért van, ó Sáriputra, hogy egy Bodhisattva, miután felülemelkedettségében közömbös az iránt, hogy személyében eljusson a túlpartra, és a tökéletes Bölcsességre támaszkodott, a gondolatok eltakaró hatása nélkül él. Mivel nem lepik el gondolatok, nem kezd rezgésbe. Túljutott azon, ami kellemetlen szorongó érzést válthatna ki benne, és végül eléri a nirvánát.

7. A teljes üresség a Buddhaság alapja is

Mindazok, akik a három időszakban Buddhaként megjelennek, teljes mértékben tudatában vannak a helyes és tökéletes megvilágosodásnak, mert a Tökéletes Bölcsességre hagyatkoztak.

8. A tanítás a viszonylag meg nem világosodottak részére elérhetővé van téve

Ezért kellene ismerni a Pradzsnyá Páramitát, mint a nagy igézetet, a magasztos tudás igézetét, a legnagyobb igézetet, a felülmúlhatatlan fenséges igézetet, amely megszüntet minden szenvedést. Ez így igaz. Végtére is mi létezhetne azon felül? Ez a fenséges igézet a Pradzsnyá Páramitával kerül kinyilatkoztatásra, ami így szól: Át, át, átment a túlpartra, át teljességgel a túlpartra. Ó, micsoda ébredés, üdv (nektek) mindeneknek. Ezzel teljesedik be a Tökéletes Bölcsesség szíve.


* Más szóval az öt aggregátum: a forma, az érzés, az észlelés, az akarat vagy impulzus, a tudatosság. Ezek segítségével hozza létre értelmünk az állandósult Én-tudatot.